Czym skorupka…

Słynne powiedzenie mówi: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Wielu z nas zapomniało już zapewne tego powiedzenie i nie stosuje jego w swoich codziennym życiu. Nie mniej zawiera to hasło starą mądrość, którą można bez żadnych wątpliwości dziś nazwać ponadczasową i uniwersalną. Odnosi się to szczególnie tych współczesnych pokoleń, z którymi jakże wiele jest problemów. Dostępność do wszelkiego rodzaju używek jest stosunkowo bezproblemowa, toteż młodzież na coraz niższym pułapie wiekowym po takie sięga. Z tego w dużej mierze rodzą się wszelkiego rodzaju agresywne zachowania, o jakich później głośno. Młodzież już nie tylko klnie, ale wręcz lży z dorosłych – w tym z nauczycieli, nęka swoich słabszych rówieśników, nierzadko dochodzi i d rękoczynów i zabójstw. Obok tego problemu nie można przejść obojętnie, tymczasem często się tak właśnie robi. Źle pojęta demokracja sprawiła, że znamy swoje prawa, ale nie obowiązku. Zachłysnęliśmy się jako młode społeczeństwo wolnością, a co za tym idzie stajemy się coraz bardziej agresywni w swoich poczynaniach.Najwięcej problemów stwarza młodzież dorastająca. Rodzice na to pozwalają idąc pod sztandarem „wyszumienia się”. Prawo dla młodocianych przestępców także jest łagodne, kuratorzy to często osoby z przypadku, a nie wykwalifikowani pedagodzy i psycholodzy. Jeśli to wszystko zebrać do jednego wora to łatwo zauważyć, że młodzież nie jest należycie kształtowana, podobnie jak i ich postawy. Nie ma żadnych wątpliwości – powiedzenie „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” jest poniekąd wyznacznikiem wielu problemów i systemu kształtowania młodych osobowości. A skoro sami dajemy negatywne wzorce i nie piętnujemy złych zachowań wśród młodzieży, to nie dziwne, że podobne kłopoty przenoszą się na starsze pokolenia. Szkoła bez przemocy to portal, jakiego celem będzie wyjaśnienie problemów z młodzieżą i zasadach kształtowania młodych charakterów. Pokażemy przykłady, jakie zasługują na potępienie i dla których młody wiek nie jest usprawiedliwieniem.