Dzieci jako inwestycja.

Rodzina jest niewątpliwie najważniejszym ogniwem życia społecznego. To w rodzinie rodzą się nowi obywatele, to rodziny tworzą co do zasady tworzą gospodarstwa domowe będące podstawą popytu wewnętrznego. To w rodzinach kształtują się postawy i poglądy które stanowią o postawie człowieka jako obywatela o jego patriotyzmie i relacjach międzyludzkich. Dlatego tak istotne jest aby podstawowa komórka społeczna mogła liczyć na wsparcie państwa w zakresie zabezpieczenia socjalnego oraz możliwości korzystania z podstawowej infrastruktury takiej jak żłobki, przedszkola czy place zabaw lub obiekty rekreacyjne.

Ponadto oczywistym jest, że poważnym argumentem za możliwą stabilizacją rodziny jest względna stabilizacja finansowa rodziców, a żeby to było możliwe ważnym jest aby rodzice mieli poczucie stabilności zatrudnienia po okresie wychowywania dzieci. Wymaga to zmiany podejścia do problematyki dzietności. Dzieci z punktu widzenia państwa powinny być bowiem traktowane jak inwestycja na przyszłość.