Współczesne definicje rodziny

8Rodzina, rozumiana jako swoista instytucja społeczna jest w zbiorze trwałego zainteresowania szerokiej grupy naukowców oraz specjalistów takich jak socjologowie, psychologowie oraz pracowników socjalnych a także pedagogów oraz całego mnóstwa innych dziedzin nauki. Wszystkie te doktryny w nieustających badaniach nad zagadnieniem rodziny wypracowały szereg definicji, które w mniej lub bardziej ogólny sposób ukazują jej charakter.
Według Augustin’a Comte, rodzina to najprostsza, podstawowa komórka społeczna na bazie której tak naprawdę powstaje społeczeństwo.
W ujęciu systemowym przyjmuje się, że rodzina to swoisty system, który rozpatrywać można tylko podchodząc do niego całościowo. Takie założenie narzuca równocześnie prawidłowość w myśl której zmiana w jednej części systemu powoduje również zmiany w całości systemu. Jednak wraz z przeobrażeniami rodziny w dzisiejszych czasach odchodzi się od rozumienia rodziny w kategoriach strukturalnych przechodząc do definicji komunikatywnych czy też emocjonalnych.