Zbuntowane dziecko w rodzinie.

Rodzina jest dla wielu ludzi wartością z którą wiążą całe swoje życie. To w rodzinie kształtują się postawy moralne oraz wychowawcze każdego z nas. Niezależnie od tego z jakiej rodziny wyszliśmy, swoisty kod zachowań społecznych przyjęliśmy właśnie w rodzinie. Wielu buntuje się przeciwko zastanemu porządkowi odrzucając normy panujące w rodzinnym domu. Jest to proces naturalny, którego nie sposób pominąć i nie należy go wygaszać. Tak po prostu się dzieje.

Trzeba się zbuntować, poszukać własnej drogi. Często to właśnie poprzez bunt, poprzez kontestację zastanego porządku odkrywamy, że w głębi siebie pragnęliśmy dokładnie tego co proponował nam dom rodzinny. Wydaje się, że poprzez bunt wielu dorasta do zasad, norm które były wpajane przez rodziców. Dlatego też rodzice nie powinny oburzać się na swoje zbuntowane dzieci, a dzieci nie powinny patrzeć na swoich rodziców jak na antyki nie znające życia. Każdy z nas kiedyś był zbuntowanym w ten czy inny sposób dzieckiem i większość z nas będzie rodzicem zbuntowanego dziecka.